Aanvraagformulier

De huurperiode is in beginsel van 1 april tot 1 april van het daarop volgende jaar. De zomerperiode duurt van 1 april tot 1 oktober. De winterperiode duurt van 1 oktober tot 1 april.

Product type

  • (A) Ligplaats jaarhuur 1 april tot 1 april € 85,- (incl btw) per m2 vaartuig.
  • (B) Normale ligplaats 1 april tot 1 oktober € 65,- (incl btw) per m2 vaartuig.
  • (C) Ligplaats met zij-instap 1 april tot 1 oktober € 67,50 (incl btw) per m2 vaartuig 
  • (D) Ligplaats winterseizoen 1 oktober tot 1 april €25,- (incl btw) per mvaartuig.
  • (E) Winterberging kantstalling 1 oktober tot 1 april €35 (incl btw) per mvaartuig.
  • (F) Winterberging loodsstalling 1 oktober tot 1 april €55 (incl btw) per mvaartuig. 

Voor de opgegeven lengtemaat van de boot dient te worden gemeten vanaf het roer tot aan de preekstoel (incl. anker). Bij geschillen over de maatvoering heeft Jachtwerf Wagenhof het bindende eindoordeel

Onder winterberging valt ook het op de wal zetten van het vaartuig, het plaatsen van het vaartuig in de winterberging en het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de winterberging in de loods geldt een minimumbedrag van € 600,-, voor de winterberging op de kade € 400,- en voor een ligplaats winterseizoen € 200,-.

Door het indienen van dit aanvraagformulier wordt door huurder een aanvraag gedaan voor het sluiten van een huurovereenkomst voor een ligplaats op het haventerrein aan de Maus Gatsonidesweg 1 te Haarlem met verhuurder Spaerne Crafts B.V. (handelend onder de naam Jachtwerf Wagenhof). Op deze overeenkomst en op elk aanbod dat door Jachtwef Wagenhof wordt gedaan zijn van toepassing de “HUUR EN VERHUUR LIG- EN/OF BERGPLAATSEN JACHTWERF WAGENHOF“.


Gegevens vaartuig

  Open hier de printversie van het aanvraagformulier.